repertory

The Green Table 2017 (2017)

©︎Hidefumi Yoshii
©︎Hidefumi Yoshii

The Fog (2017)

©Osamu Awane
©Osamu Awane

The current “Flying Classroom”(2015)

©Osamu Awane
©Osamu Awane

Mayoi / Unsettled Mind (2014)

©Osamu Awane
©Osamu Awane

Choreograph     Toshiko Oka 

 

Music     Wolfgang Seierl

Stage     Kazushi Ota

Lighting Design     Genta Iwamura

Lighting Operate

 Yukiko Yoshimoto, Kazuya Yoshida

Sound

Ryo Yoshida(KOBE/NAGOYA),

Noriaki Coda(TOKYO) 

Dance

Masaru Kakio, koji Tamamura, 

Ai Ito, Sami Okamoto, Maya Izutsu,Koji Itose, Seiko Kuwano, Minori Sumiyoshiyama, Ema Fumiyama, Toshiko Oka 

Video / PV

Shiroi Yoru / White Night(2013)

©Osamu Awane
©Osamu Awane
Choreograph
Toshiko Oka, Megumi Nakamura
 
Stage      Roshi
Lighting design    Kazuhiro Ikeda
Set design     Yoichiro Yoshikawa
Sound    Noriaki Coda
 
Dance
Toshiko Oka, Megumi Nakamura 
 
 
Premiere  Kazuo Ohno Festival 2012

Passive Silence (2013)

©Osamu Awane
©Osamu Awane
Choreograph     Toshiko Oka
 
Music     Kazuo Imai
Stage   Kazushi Ota
Lighting design    Genta Iwamura
Set design
 Seiko Kuwano, Toshiko Oka
Sound      Fumiaki Nishikawa
costume      Ryoko Hagita
Dance
Takeshi Yazaki, Masaru Kakio, Koji Tamamura,Ai Ito, Sami Okamoto, 
Maya Izutsu, Koji Itose,
Seiko Kuwano,Manami Fukuoka, Toshiko Oka
 

Video 

Place in the Moment(2012)

©Osamu Awane
©Osamu Awane
Choreograph     Toshiko Oka
 
Music     Nobuyoshi Ino
Stage   Kazushi Ota
Lighting design   Genta Iwamura
Set design
Nanako Kaji, Seiko Kuwano
Sound    Noriko Tomatani   
costume    Ryoko Hagita
Dance
Ai Ito, Megumi Nakamura, Sami Okamoto, Miho Yamaoka, Maya Izutsu, Koji Itose, Seiko Kuwano,
Toshiko Oka


Video

Still moving 2(2011)

©Osamu Awane
©Osamu Awane
Choreograph     Toshiko Oka
 
Music     Aki Takase
Stage   Kazushi Ota
Lighting design   Genta Iwamura
Set design
Genta Iwamura, Seiko Kuwano
Sound    Noriko Tomatani   
costume    Ryoko Hagita
Dance
Ai Ito, Masaru Kakio, Megumi Nakamura, Kamil Warchulski, Sami Okamoto, Miho Yamaoka, Maya Izutsu, Koji Itose, Seiko Kuwano,
Manami Fukuoka, Toshiko Oka

Video

Fleeting Light(2010)

©Osamu Awane
©Osamu Awane
Choreograph     Toshiko Oka
 
Music     Kazuhisa Uchihashi
Stage   Kazushi Ota
Lighting design   Genta Iwamura
Set design
Seiko Kuwano, Toshiko Oka
Sound    Noriko Tomatani   
costume    Ryoko Hagita
Dance
Ai Ito, Masaru Kakio, Megumi Nakamura, Sami Okamoto, Miho Yamaoka, Maya Izutsu, Koji Itose, 
Toshiko Oka


Video